Administratörerna både äger och har hand om den dagliga driften av Hundparken.
Det är de som har det högsta ansvaret och det sista ordet i alla beslut.

Hur känner jag igen en administratör?
En administratör känner du igen på deras gula vapensköld vid sidan av sin rang i parken. I tillägg har de en lite annorlunda pälsfärg (betafärg) så att de lättare går få syn på och känna igen.

Nedanför ser du parkens administratörer:

Iria
Ellie

Moderatorer är personer som frivilligt jobbar för Hundparken.
Deras uppgift är att se till att Hundparken är ett tryggt ställe att vara på för alla användare. De har möjlighet att spetsa och kicka ut hundar som inte uppför sig, i kortare eller längre perioder. Moderatorerna jobbar för administratörerna.

Hur känner jag igen en moderator?
En moderator känner du igen på deras röda vapensköld vid sidan av sin rang i parken. Några av dem har också en lite annorlunda pälsfärg (betafärg) så att de lättare går få syn på och känna igen.

Nedanför ser du vilka hundar som är moderatorer i parken nu.

Edith
Nephele
Jess

Utvecklare står för utveckling och teknisk drift av Hundparken. Det är han som ser till att allt det tekniska fungerar optimalt och att parken hela tiden får nya och bättre funktioner.

Hur känner jag igen en utvecklare?
Utvecklaren känner du igen på hans blåa vapensköld vid sidan av sin rang i parken. Han har också en lite annorlunda pälsfärg (betafärg) så att han lättare går få syn på och känna igen.

Nedanför ser du vem som är parkens utvecklare.

Zeav
Clonex