Ny viktig informasjon vedr. kompensasjon og overføring
Grunnet mange feilmeldinger på grunn av en visuell feil som kan oppstå i kompensasjonssystemet, er vi nødt til å gjøre det på nytt.
Alle brukere er fortsatt lagret, fra søndag 08.05.22.
Erstatning vil umiddelbart begynne å utstedes senere i dag.

For å gjøre det lettere å fange opp feil har vi lagt til et skjermbilde før vi sender inn hvor man skal godkjenne valgene som er valgt.
Trykk her for å komme til innsendingsskjemaet

Hvordan gjør man?
1. Logg inn med alle dine Google kontoer samtidig
2. Velg hvilken som skal være din hovedhund/hovedbruker.
3. For hver av hundene kan du velge om det skal gis kompensasjon for den, eller om den skal byttes ut med en hund fra din hovedbruker.
* Vær oppmerksom på at hvis du bytter ut hundene dine, så skal du gi kompensasjon til den hunden som ender på din hovedbruker.
* Dersom hunden din fyller år innen de neste 60 dagene, vil kompensasjonen automatisk legges til, selv om du allerede har overført hunden din.
4. En skærm kommer frem som viser dine valg. Gå dem nøje igennem for at verificere at de er korrekte og vælg «Godkend» hvis de er rigtige.
5. Endringene kan ikke angres når de er innsendt, og brukerne vil lukkes fortløpende etter at de er sendt inn.
__________________

Kompensation till medlemmar som går miste om hundar

Alla som går miste om hundar kommer få följande kompensation:
1. Överföring av dina egna hundar till huvudkontot som du ska behålla (3 st)
2. Vi överför köttben från de hundar du går miste om till ditt huvudkonto.
3. 150 köttben i kompensation per år på hundarna som du går miste om.
4. Köttben i kompensation för levelpoints på hundarna som du går miste om.

Hur kompensation för levelpoints beräknas
Antalet kb för levelpoints har beräknats på följande sätt: levelpoints * 8.5

Kom ihåg att levelpoints varierar utifrån hur långt du har kommit på karmabaren, därför är inte talen här 100 %.

Kalkylen ser därför ut såhär:
Ninja = 11.501 kb
Gycklare = 5.585 kb
Rymdhund = 2.975 kb
Vattenhund = 1.530 kb
Spårhund = 697 kb
Slädhund = 26 kb

Dessa värden har vi beräknat utifrån en uppskattning av den tid som man hade lagt på att samla och använda karmapoäng.

Hur man får kompensation
Följ den här länken för att skicka in din information.

Deadline
Från och med 08.05.22 till och med 07.07.22 kl. 23:59 (60 dagar) har du möjlighet att få dina hundar/köttben överförda. Efter detta datum kommer det inte längre att vara möjligt.

När vi har överfört hundar, köttben och ordnat koppel, kommer användarkonton som du går miste om att bli avaktiverade så du inte längre kan logga in på dessa.

All information från alla användarkonton kommer att inhämtas söndag 08.05.22, därför måste ni ha använt upp all karma på era hundar innan detta datum. Om du inte har använt upp karman innan dess, kommer du hamna längre ned på listan med levelpoints.

Vad betyder ändringen för mig som inte har flera användarkonton/hundar att överföra?
Alla kommer att få ett slumpmässigt koppel utdelat utifrån de 3 hundar som du behåller på ditt huvudkonto.