En oversikt over pågående og/eller fremtidige konkurranser og eventer arrangert av eller i samarbeid med Hundeparken-administrasjonen.Bingo på Lekeplassen 23.11.23 kl. 19:00.
Premie: Hemmelig
Antall vinnere: 3

Bingo foregår slik at arrangørene lager en plate med hatter og navn som offentliggjøres for brukerne, og en tom bingo plate med 9 tomme felt som brukerne skal plassere hatter inni. Den utfylte bingoplaten skal sendes til følgende mail: [email protected]

I parken blir bingo arrangert slik at alle samles i ett bestemt rom (Lekeplassen), og arrangørene roper opp en og en hatt utfra listen som ble lagt ut offentlig.
Etterhvert som hattene ropes opp, skal brukerne krysse av dersom de har valgt hatten som ropes opp.

Til slutt vil man ha fylt ut en vertikal linje. Førstemann som roper «BINGO» i parken, er den som vinner runden.
Deretter vil platen til vinneren dobbeltsjekkes av arrangørene.

Bingo består av 3 runder.
Runde 1: Vertikal utfylling,
Runde 2: Horisontal utfylling,
Runde 3: Full plate.

Deadline for innsending av plate: 23.11.23 kl. 18:00
Klikk her for å se bildet i full størrelse