I parken finns 6 olika koppel. Tidigare kunde man ha 3 hundar med 3 olika koppel. Detta har idag ändrats, och alla hundar på din användare kommer att få samma koppel.

Kopplarna har ett speciellt rum, med en egen butik som bara de med samma koppel som du har tillgång till.

Kopplarna får en remake/redesign, så därför är butikerna där tomma tomma just nu. Men alla koppel kommer att förändras och saker kommer att hända i framtiden.

Under kvällen den 10 juli fick alla hundar på samma brukare samma koppel. Detta väljs slumpmässigt utifrån de koppel hundarna redan har, så man kan inte vilja koppel. Nya hundar du gör på samma användare kommer givetvis också att ha samma koppel.