Her kan du lese reglene som gjelder når man spiller Hundeparken.
Som bruker av Hundeparken skal disse reglene følges.

Ved lovbrudd kan brukeren din bli utestengt fra hundeparken i en begrenset periode, eller permanent, utifra omfanget på lovbruddet.

Dersom reglene blitt brutt i stort omfang, kan Hundeparkens administratorer slette profilen og nekte deg adgang til Hundeparken. Dersom det blir begått alvorlige lovbrudd, kan det bli aktuelt med politianmeldelse.

En enkel huskeregel:
Du skal behandle andre, slik du selv ønsker å bli behandlet.

Oversikt

> Generell oppførsel
> Personlig kontaktinformasjon
> Juks
> Tyveri, hatter og bytting
> Hundeparkens Discord-server
> Reklamering
> Kjøp & salg
> Hundeparkens intellektuelle eiendom
> Brukerdesign
> Administratorer, moderatorer og utvikler
> Anmeldelser

Generell oppførsel

 • Det skal ikke diskuteres enkeltpersoner eller enkeltsaker. Dette gjelder både baksnakking, og i forbindelse med situasjoner.
 • Mobbing, spre falske rykter om andre, trakassering, diskriminerende eller annen støtende oppførsel og språkbruk er ikke lov.
 • Alle skal føle seg velkommen. Unngå ytringer som krenker andre brukere i forhold til etnisitet, legning, politisk standpunkt eller tilsvarende. Bruk vett og utvis normal god oppførsel. Ved støtende, eller misvisende oppførsel rundt punktene nevnt ovenfor, mottar man advarsel og risikerer å få hunden og brukeren sin slettet.
 • Oppførsel eller samtaler som kan tolkes som støtende er ikke akseptabel.
 • Sex-snakk:
  • Oppførsel som kan være støtende for barn er forbudt.
  • Snakk om sex er forbudt, med mindre det blir snakket om på en måte hvor man viser hensyn til andre, og ikke er støtende.
 • Hundeparken er et spill beregnet for ungdom og voksne, men det skal være plass til alle. Vi ønsker derfor at det skal taes hensyn til de yngre som kommer også.
 • Spam:
  • Det er ikke lov å spamme i parken. Det betyr å gjenta samme beskjed flere ganger etter hverandre. Det samme gjelder bjeffing og promping over lang tid.

Personlig kontaktinformasjon

 • Ikke gi ut personlig kontaktinformasjon i parken. Dette kan for eksempel være:
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Etternavn
  • Adresse
  • Andre private applikasjoner
 • Dersom du allikevel velger å gi ut personlig informasjon offentlig blir det gjort på eget ansvar.
  Husk at alle kan lese hva du skriver i parken.
 • Det er ikke lov å dele andre brukere sin personlig informasjon i parken.

Juks

 • Det er kun tillat å ha 1 bruker i Hundeparken. Én bruker består av max 3 hunder.
  • Det er IKKE tillat å bruke en annen bruker til å kjøpe, holde eller bytte hatter. Hver bruker må ha sitt eget individuelle og sosiale Hundepark-liv.
  • Dersom du opretter eller benytter flere brukere, vil disse bli bannet.
  • Ved gjentagende lovbrudd kan det få permanente konsekvenser for de involverte brukerne.
 • Det er forbudt å jukse til seg flere karmapoeng, kjøttbein, hatter og livspoeng.
 • Det er forbudt å bruke programmer som gjør at man ikke trenger å utføre oppgaver selv i spillet. For eksempel programmer som gjør at markøren trykker av seg selv.

  Brukere som gjør dette, vil bli utestengt fra Hundeparken.

Tyveri, hatter og bytting

 • Det er forbudt å stjele fra andre brukere.
  • Hatter lånes ut på eget ansvar. Dersom du mister en hatt pga. utlån eller tyveri som ikke er sett av moderator, vil ikke hatten bli returnert.
  • Hvis du angrer på et bytte du har gjort, og motparten ikke vil bytte tilbake kan vi ikke gjøre noe. Et bytte er et bytte.

Hundeparkens Discord-server

 • Brudd på regler i Hundeparkens offisielle Discord-server kan også føre til straff i Hundeparken.

Reklamering

 • Det er ikke tillat å reklamere for andre produkter og andre hjemmesider i Hundeparken.
  • Eksempel på produkter som ikke er lov kan være hvis du selger produkter etter forretningsmodellen multi-level marketing. For eksempel: Mary Kay, Herbalife, Tupperware.
  • Dersom du har en hjemmeside for din hund, kan denne deles i forumet.

Kjøp & salg

 • Det er ikke tillatt å bytte hunder, profiler, hatter eller andre ting i Hundeparken for ikke-Hundeparken ting. Det vil si ting fra andre steder på nettet, IRL-ting, leketøy, tjenester.
 • Det er ikke tillat å kjøpe eller selge hunder eller andre hundeparken-relaterte ting for ekte penger.
 • Profiler, hunder og hatter som ligger til salgs, eller allerede har blitt kjøpt/solgt for ikke-Hundeparken ting vil bli slettet. Dersom dette forekommer vil man bli utestengt fra Hundeparken, og profilen/hunden/hattene det gjelder vil bli fjernet.
 • Det er tillat å bytte hatter mot digitale tegninger. Dette foregår på EGET ansvar. Dette fraråder vi grunnet risikoen for å bli lurt.

Hundeparkens intellektuelle eiendom

 • Hundeparkens eiere eier Hundeparken, grafikken og konseptet som er Hundeparken.
 • Brukerprofiler, hunder, grafikk og virtuelle objekter i parken tilhører eierne av Hundeparken. Vi stiller parken og forumet til disposisjon for alle som vil spille, chatte med andre, og delta i aktiviteter med brukere.
 • Det er ikke tillatt å bruke Hundeparkens grafikk og konsept til å lage sin egen versjon av spillet.

Brukerdesign

 • All grafikk som en bruker har overlevert til Hundeparken er brukerens opphavsrett, men gir Hundeparken fri bruk i evig tid fremover.

Administratorer, moderatorer og utvikler

 • Det er forbudt å utgi seg for å være en administrator, moderator eller utvikler i Hundeparken.
  Klikk her for å se hvem som er administrator, moderator og utviklere i Hundeparken
 • Det er ikke lov å avsløre om en moderator/administrator/dev er i rommet, dersom den er usynlig. Det er heller ikke lov til å avsløre hvilket tidsrom de har vært usynlig i rommet, når de kommer synlig inn i rommet igjen.

Anmeldelser

 • Det er forbudt å lage falske anmeldelser.
  • En falsk anmeldelse er å anmelde en annen bruker for noe vedkommende ikke har gjort.
 • Det er forbudt å lyve i anmeldelser.
 • Det er forbudt å lage anmeldelser «for gøy».