Her kan du lese reglene som gjelder når man spiller Hundeparken.
Som bruker av Hundeparken skal disse reglene følges.

Ved brudd på reglene vil man motta en advarsel, og ved gjentatte brudd vil det føre til utestengelse fra parken i en kortere eller lengre periode.

Dersom reglene blitt brutt i stort omfang, kan Hundeparkens administratorer slette profilen og nekte deg adgang til Hundeparken. Dersom det blir begått alvorlige lovbrudd, kan det bli aktuelt med politianmeldelse.

En enkel huskeregel:
Du skal behandle andre, slik du selv ønsker å bli behandlet.

Oversikt

> Generell oppførsel
> Personlig kontaktinformasjon
> Juks
> Tyveri, hatter og bytting
> Hundeparkens Discord-server
> Reklamering
> Kjøp & salg
> Hundeparkens intellektuelle eiendom
> Brukerdesign
> Administratorer, moderatorer og utvikler
> Anmeldelser

Generell oppførsel

 • Det skal ikke diskuteres enkeltpersoner eller enkeltsaker. Dette gjelder både baksnakking, og i forbindelse med situasjoner.
 • Mobbing, spre falske rykter om andre, trakassering, diskriminerende eller annen støtende oppførsel og språkbruk er ikke lov.
 • Alle skal føle seg velkommen. Unngå ytringer som krenker andre brukere i forhold til etnisitet, legning, politisk standpunkt eller tilsvarende. Bruk vett og utvis normal god oppførsel. Ved støtende, eller misvisende oppførsel rundt punktene nevnt ovenfor, mottar man advarsel og risikerer å få hunden og brukeren sin slettet.
 • Oppførsel eller samtaler som kan tolkes som støtende er ikke akseptabel.
 • Sex-snakk:
  • Oppførsel som kan være støtende for barn er forbudt.
  • Snakk om sex er forbudt, med mindre det blir snakket om på en måte hvor man viser hensyn til andre, og ikke er støtende.
 • Hundeparken er et spill beregnet for ungdom og voksne, men det skal være plass til alle. Vi ønsker derfor at det skal taes hensyn til de yngre som kommer også.
 • Spam:
  • Det er ikke lov å spamme i parken. Det betyr å gjenta samme beskjed flere ganger etter hverandre. Det samme gjelder bjeffing og promping over lang tid.

Personlig kontaktinformasjon

 • Ikke gi ut personlig kontaktinformasjon i parken. Dette kan for eksempel være:
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Etternavn
  • Adresse
  • Andre private applikasjoner
 • Dersom du allikevel velger å gi ut personlig informasjon offentlig blir det gjort på eget ansvar.
  Husk at alle kan lese hva du skriver i parken.
 • Det er ikke lov å dele andre brukere sin personlig informasjon i parken.

Juks

 • Det er kun tillatt å ha 1 bruker i Hundeparken. En bruker består av max 3 hunder.
  • Dersom du oppretter fler brukere, vil disse bli bannet.
  • Ved gjentagende lovbrudd kan det gå ut over din hovedbruker.
 • Det er forbudt å jukse til seg flere karmapoeng, kjøttbein, hatter og livspoeng.
 • Det er forbudt å bruke programmer som gjør at man ikke trenger å utføre oppgaver selv i spillet. For eksempel programmer som gjør at markøren trykker av seg selv.

  Brukere som gjør dette, vil bli utestengt fra Hundeparken.

Tyveri, hatter og bytting

 • Det er forbudt å stjele fra andre brukere.
  • Hatter lånes ut på eget ansvar. Dersom du mister en hatt pga. utlån eller tyveri som ikke er sett av moderator, vil ikke hatten bli returnert.
  • Hvis du angrer på et bytte du har gjort, og motparten ikke vil bytte tilbake kan vi ikke gjøre noe. Et bytte er et bytte.

Hundeparkens Discord-server

 • Brudd på regler i Hundeparkens offisielle Discord-server kan også føre til straff i Hundeparken.

Reklamering

 • Det er ikke tillat å reklamere for andre produkter og andre hjemmesider i Hundeparken.
  • Eksempel på produkter som ikke er lov kan være hvis du selger produkter etter forretningsmodellen multi-level marketing. For eksempel: Mary Kay, Herbalife, Tupperware.
  • Dersom du har en hjemmeside for din hund, kan denne deles i forumet.

Kjøp & salg

 • Det er ikke tillatt å bytte hunder, profiler, hatter eller andre ting i Hundeparken for ikke-Hundeparken ting. Det vil si ting fra andre steder på nettet, IRL-ting, leketøy, tjenester.
 • Det er ikke tillat å kjøpe eller selge hunder eller andre hundeparken-relaterte ting for ekte penger.
 • Profiler, hunder og hatter som ligger til salgs, eller allerede har blitt kjøpt/solgt for ikke-Hundeparken ting vil bli slettet. Dersom dette forekommer vil man bli utestengt fra Hundeparken, og profilen/hunden/hattene det gjelder vil bli fjernet.
 • Det er tillat å bytte hatter mot digitale tegninger. Dette foregår på EGET ansvar. Dette fraråder vi grunnet risikoen for å bli lurt.

Hundeparkens intellektuelle eiendom

 • Hundeparkens eiere eier Hundeparken, grafikken og konseptet som er Hundeparken.
 • Brukerprofiler, hunder, grafikk og virtuelle objekter i parken tilhører eierne av Hundeparken. Vi stiller parken og forumet til disposisjon for alle som vil spille, chatte med andre, og delta i aktiviteter med brukere.
 • Det er ikke tillatt å bruke Hundeparkens grafikk og konsept til å lage sin egen versjon av spillet.

Brukerdesign

 • All grafikk som en bruker har overlevert til Hundeparken er brukerens opphavsrett, men gir Hundeparken fri bruk i evig tid fremover.

Administratorer, moderatorer og utvikler

 • Det er forbudt å utgi seg for å være en administrator, moderator eller utvikler i Hundeparken.
  Klikk her for å se hvem som er administrator, moderator og utviklere i Hundeparken
 • Det er ikke lov å avsløre om en moderator/administrator/dev er i rommet, dersom den er usynlig. Det er heller ikke lov til å avsløre hvilket tidsrom de har vært usynlig i rommet, når de kommer synlig inn i rommet igjen.

Anmeldelser

 • Det er forbudt å lage falske anmeldelser.
  • En falsk anmeldelse er å anmelde en annen bruker for noe vedkommende ikke har gjort.
 • Det er forbudt å lyve i anmeldelser.
 • Det er forbudt å lage anmeldelser «for gøy».