Vi har den senaste tiden insett att moderator-teamet är lite knappt, så vi söker därför efter några nya att bära vapenskölden och se efter alla parkens färgglada hundar!
Har du kanske det som krävs för att fylla denna roll?

Vad är en moderators arbetsuppgift?
En moderator ska ofta finnas synlig i parken, upprätthålla en god stämning och vara hjälpsam mot andra hundar. Man ska kunna lita på dig, och du ska vara aktiv och tillmötesgående. En moderator ska dessutom stänga ute de som bryter mot parkens regler, ta sig an anmälningar och moderera i Discord + framtida forum. Om du väljer att ansöka är det viktigt att du förstår både engelska, danska, svenska och norska.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Hundnamn/användarnamn
  • Ålder
  • Hur länge du har spelat Hundparken
  • Varför du vill bli moderator
  • Vad du själv tror att du kan bidra med
  • Hur ofta du är i parken
  • Skriv gärna något om dig själv också!

Vad är åldersgränsen?
På grund av den riktning som communityt i parken utvecklat sig till den senaste tiden, har vi satt gränsen till 18 år.

Ansökan skickas in på mail till [email protected], och markeras med «moderatoransökan2021»

Sista frist: 1 augusti 2021 kl. 23:59